• Koistinen
 • Minttu
 • Anonyymi123

Käytä työvälineitä ja suojaimia oikein

Työvälineiden, apuvälineiden ja suojainten käyttö kuuluu ammattitaitoon. Jokainen ammattilainen osaa tarkistaa niiden kunnon ennen käyttöä, pitää ne kunnossa, käyttää niitä asianmukaisesti ja huoltaa ne tarvittaessa.

Työssä käytettävät välineet ja laitteet vaihtelevat ammattialoittain. Ravintolassa työvälineitä ovat ruoanlaittovälineet, uunit ja kattilat. Lähihoitajalla työvälineitä ovat esimerkiksi kumihanskat, kertakäyttökäsineet, pyörätuolit ja kuumemittarit.

Tärkeitä asioita muistaa

 • Käytettävä työväline soveltuu työtehtävään ja olosuhteisiin
 • Työväline sopii sinun käyttöösi
 • Olet saanut koulutuksen, ohjeet tai perehdytyksen työvälineen tai laitteen käyttöön
 • Työväline ja laite on asianmukaisessa kunnossa ja mahdolliset säädöt ovat oikein
 • Jos havaitset työvälineen tai laitteen kunnossa jonkin vian tai häiriön, ilmoita siitä työnantajalle

Asiakaspalvelutyössä ja potilaiden kanssa työskenneltäessä työssä onnistumiseen vaikuttaa kyky ja taito toimia ihmisten kanssa. Sosiaaliset taidot ovat itseasiassa tärkeä työväline ihmisten kanssa työskenneltäessä. Lue lisää yhteistyöstä voimaa kappaleesta.

Lisää työn sujuvuutta apuvälineillä 

Monissa työtehtävissä työn sujuvuutta tukee erilaisten apuvälineiden käyttö. Apuvälineet myös vähentävät työn kuormittavuutta. Apuvälineiden käyttö parantaa työasentoja ja vähentää esimerkiksi selkäsairauksien riskiä.

Jos raskaita nostoja ja siirtoja ei voida välttää tai tehdä turvallisiksi työmenetelmiä parantamalla, työntekijöiden käyttöön on hankittava apuvälineitä, jotka käyttöominaisuuksiltaan ovat sopivat kyseiseen työhön ja taakkaan.

Työtä keventäviä apuvälineitä:

 • korkeussäädettävät työtasot
 • siirrettävät jakkarat
 • erilaiset nostolaitteet ja kuljetusvälineet tavaroiden siirtämiseen
 • työskentelyasentoa tukevat välineet.

Käytä suojaimia

Henkilökohtaiset suojaimet suojelevat terveyttäsi ja turvallisuuttasi työssä. Muista, että lyhytkin työsuoritus ilman asianmukaisia suojaimia voi päättyä tapaturmaan tai aiheuttaa altistumisen.  Jos et tiedä suojainten käyttöä koskevista ohjeista kysy niistä esimieheltäsi tai esimerkiksi työsuojeluvaltuutetulta.

Työstä ja työympäristöstä riippuu, millaisia suojaimia tulee käyttää. Esimerkiksi terveydenhuollossa suojakäsineillä ja hengityssuojaimilla varmistetaan hygienia.

Esimerkkejä henkilökohtaisista suojavälineistä

 • Suojakäsineet
 • Työvaatteet
 • Suojaesiliinat
 • Hengityssuojaimet
 • Suu- ja nenäsuojus
 • Turvakengät/työkengät

Pukeudu työolosuhteiden mukaan

 • Työtehtävän mukainen pukeutuminen on osa ammattitaitoa
 • Työ- ja suojavaatteiden käyttöä ohjaa työturvallisuuslaki
 • Työvaatteilla luodaan myönteinen vaikutelma työnantajan edustajana
 • Työvaatteilla on työtehtävissä suojaava vaikutus
 • Vaatteet eivät saa aiheuttaa työpaikalla vaaraa (esimerkiksi tarttumalla laitteisiin tai koneisiin)
 • Työ- ja suojavaatteiden valinta riippuu työstä, työpisteestä, työn puhtausvaatimuksista ja mahdollisen asiakastyön asettamista vaatimuksista

Pukeutumisen tulee olla myös sääolosuhteisiin sopivaa.

 • Talvella ulkona työskenneltäessä tulee huomioida vaatteiden suojaava vaikutus kylmältä.
 • Kylmässä (lämpötila jatkuvasti alle 10 °C) työskennellessä suosi kerrospukeutumista.
 • Kuumassa työympäristössä (lämpötila jatkuvasti yli 28 °C) ja/tai fyysisesti raskaassa työssä vaatteen tulee hengittää.
 • Kesällä ulkotöissä vaatteen tulee suojata suoralta auringon säteilyltä.

Lähde

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä. Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 23. Työsuojeluhallinto 2006