• Koistinen
 • Minttu
 • Anonyymi123

5. Työkykyvalmiuksien vahvistaminen

Täältä löydät vähän enemmän työtä vaativia syventäviä tehtäviä liittyen edellisiin osa-alueisiin. Tehtäviä voit suorittaa myös työssäoppimispaikallasi. Pääset seuraamaan omaa työhyvinvointisi ylläpitämistä, tekemään tehtäviä ja keräämään tietoa työssäoppimispaikalla ja työsalissa sekä ylipäänsä vahvistamaan jo hankkimaasi osaamista työkykyyn liittyen.

Tavoitteena on, että vahvistat ja syvennät työkykyäsi tukevaa osaamista. Näiden tehtävien kautta hankit lisää tietoa ja taitoa työkyvystä ja ehkä myös osallistut työkykyäsi parantavaan toimintaan.

Sen lisäksi, että tiedät, miten vahvistat ja edistät työkykyäsi ja työhyvinvointiasi, sinun kannattaa myös toimia sen mukaisesti.

Minä työntekijänä

Mitä minä arvostan?

Arvot tarkoittavat sellaisia asioita, joita pidät tärkeänä ja hyvänä elämässäsi. Ne voivat olla esimerkiksi päämääriä, joiden kautta teet elämässäsi valintoja ja joiden kautta suhtaudut tuleviin asioihin. Ne vaikuttavat valintoihisi päivittäin, joten omia arvoja on välillä hyvä pysähtyä miettimään.

Joskus on myös hyvä miettiä, tekeekö valinnat omien arvojen ja periaatteiden mukaan, vai toimiiko joskus myös omia ajatuksia vastaan. Mitä asioita sinä pidät tärkeänä ja merkityksellisenä?

Kysy itseltäsi: Miksi toimin tietyllä tavalla? Teenkö valintoja sen perusteella, mitä arvostan ja mitä pidän hyvänä vai olenko tehnyt valintoja sen perusteella, mitä muut tekevät. Tutustu arvoihin Suomen Mielenterveysseuran Arvojen avaruus -mallin avulla. Lue lisää arvoista.

Fill out my online form.

Lähde:
Erkko & Hannukkala 2013, Mielenterveys voimaksi, Suomen Mielenterveysseura
www.mielenterveysseura.fi

Kutsumuskartta

Joskus voi tuntua siltä, ettei oikein tiedä, mitä elämältään haluaa. On hyvä välillä pysähtyä pohtimaan, mistä asioista on oikeasti kiinnostunut ja mitä asioita toivoisi omalta elämältään. Kiinnostuksen löytäminen ei ole kauhean hankalaa. Tarvitsee vain päättää, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä ja pohtia, miksi tekee niitä asioita, joita tekee.

Kutsumuskartta on hyvä keino kartoittaa ja kirjata ylös niitä asioita, joista pitää. Se auttaa järjestelemään asioita arvojärjestykseen ja samalla hahmottamaan, miten voi rakentaa omaa elämäänsä sellaiseksi, johon on tyytyväinen ja josta nauttii. Kutsumuskartta voi myös kertoa sinulle, kuka sinä todella oletkaan. (EHYT julkaisu: Ammattiosaajan hyvä elämä).

Tee oma kutsumuskartta.

 1. Ota A4-kokoinen paperi. Täytä se kokonaan asioilla, joiden tekemisestä tykkäät. Kirjoita vaikkapa ”lukeminen”, ”kirjoittaminen”, ”ruuan laittaminen”, ”autolla ajaminen”, ”valokuvien ottaminen”, ”matkustelu” ja niin edelleen.
 2. Anna jokaiselle tekemiselle piste yhdestä kolmeen.
  • Parhaimmat pisteet (3) saavat ne asiat, jotka sinun on mahdollista toteuttaa vaikka heti.
  • Kaksi pistettä (2) kirjoitat sellaisen asian viereen, joiden tekeminen vaatii enemmän järjestelyjä. Pystyt kuitenkin tekemään näitä asioita, jos vain saat järjestettyä aikaa tai rahaa.
  • Yhden pisteen (1) annat asioille, joita haluaisit tehdä, mutta joiden tekeminen ei ole mahdollista.
 3. Katso nyt niitä toimia, joille annoit pelkän ykkösen ja kakkosen. Onko jotain asioita, mitä tekemällä saisit muutettua kakkosia ja ykkösiä kolmosiksi? Pelkällä koulutuksella pääsee yhteen suuntaan, mutta esimerkiksi koulutuksia ja harrastuksia yhdistelemällä voi tehdä jo enemmän asioita.
  • Esimerkiksi: Kirjoitit paperille autolla ajaminen, kirjoittaminen ja ruuan laitto. Opiskelet esimerkiksi logistiikkaa, jolloin sinusta tulee vaikkapa rekkakuski. Kirjoittamisen ja ruuanlaiton voit yhdistää harrastukseksi aloittamalla ruokablogin kirjoittamisen.

Fill out my online form.

Tulostettavat PDF-tehtäväkortit

Osa tehtävistä on saatavilla myös PDF-muodossa. Voit ladata tehtäväkortit koneellesi, tulostaa ja täyttä käsin, jonka jälkeen ne palautetaan opettajalle.

Tehtäväkortti – Mitä minä arvostan?

Tehtäväkortti – Kutsumuskartta

Työssäoppiminen ja työelämä

Työssäoppimassa!

Työssäoppimisen aikana voi harjoitella tulevaa työelämää ja valmistautua siihen. Sen aikana saa paremman kuvan työelämästä kuin esimerkiksi oppilaitoksen työsaleissa. Työssäoppimisen aikana kannattaakin pohtia omaa osaamistaan ja toimimistaan työelämässä.

Fill out my online form.

Työtä hakemassa

Työhakemuksen kirjoittamiseen kannattaa panostaa aikaa ja vaivaa. Sen avulla erottaudutaan muista hakijoista ja lisätään omia mahdollisuuksia saada työpaikka. Hyvä työhakemus on selkeä ja siitä tulee esille, että täytät työn vaatimat ominaisuudet (kuten työssä tarvittava koulutus, työkokemus ja muu osaaminen kuten kielitaito ja sosiaaliset taidot).

Työhakemus kannattaa aina tehdä suhteessa haettavaan työpaikkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että työhakemuksessa vastataan niihin asioihin, joita työpaikkailmoitus hakee ja asettaa hakuvaatimuksiksi.

Fill out my online form.

Työkyvyn talo

Työelämään siirtyessäsi sinun tärkein pääomasi on työkyky. Työkyky muodostuu terveydestäsi, fyysisistä ja henkisistä voimavaroista, ammattitaidosta sekä omasta motivaatiostasi ja asenteistasi.  Voit itse vaikuttaa työkykyysi omilla valinnoillasi ja toiminnallasi. Työkyky kehittyy jatkuvasti kokemusten karttuessa ja oppiessasi uusia taitoja.  Työkykyä kannattaa vahvistaa sekä työpäivän aikana että vapaa-ajalla.

tyokykytalo2

Työkyvyn talossa on neljä kerrosta, joista kolme alimmaista kuvaavat yksilön voimavaroja ja neljäs työn asettamia vaatimuksia. Työkykytalo toimii ja pysyy pystyssä, kun kaikki kerrokset tukevat toisiaan. Alimpien kerrosten pitää olla kunnossa, että voidaan rakentaa kerroksia niiden päälle.

 1. Terveys ja toimintakyky ovat talon perusta. Elintavoilla kuten sopivalla ravinnolla, riittävällä unenmäärällä ja harrastuksilla on suuri merkitys terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä.
 2. Ammatillinen osaaminen, joka kehittyy koulutuksen ja työkokemuksen kautta. Voit kehittää ammattitaitoasi ja vaikuttaa siten työkykyysi.
 3. Arvot, asenteet ja motivaatio kertovat siitä, mitä työntekijä arvostaa, miten hän suhtautuu työhönsä ja millaiset asiat innostavat häntä. Työhön sopiva asenne ja arvomaailma tukee työkykyä.
 4. Työ, työolot, työyhteisö ja johtaminen tarkoittavat työn asettamia vaatimuksia, työympäristöä, jossa työntekijä työskentelee ja työkavereita sekä asiakkaita, joiden parissa hän työskentelee.

Lähde: Tuominen E. ym. 2014. Työkykytaitoja nuorille. Monikulttuurisen nuoren työkyvyn edistäminen. Ryhmänohjaajan opas. Työterveyslaitos.

Fill out my online form.

Tulostettavat PDF-tehtäväkortit

Osa tehtävistä on saatavilla myös PDF-muodossa. Voit ladata tehtäväkortit koneellesi, tulostaa ja täyttä käsin, jonka jälkeen ne palautetaan opettajalle.

Tehtäväkortti – Työssäoppimassa

Työelämätaidot

Muuttuva työelämä

Ammattialat ja työtehtävät muuttuvat teknologian ja työtapojen kehittyessä. Mahdollisuudet työelämässä ovat lisääntyneet, mutta työelämän muutoksissa pysyminen vaatii omien taitojen jatkuvaa kehittämistä. Työpaikkoja häviää ja uusia tulee tilalle. Hyvä esimerkki on tietotekniikan kehitys. Vielä 90-luvun loppupuolellakin kännykät olivat isoja kalikoita. Eikä mennyt kuin kymmenen vuotta ja puhelimella soittaminen ei ollut enää pääasia, puhelimella pystyy nykyään soittamaan puheluita, joissa näkyy myös kuva. Mitäpä, jos robotit valtaavat sinun työpaikan ja korvaavat sinun työpanoksesi?

Kehitys ja muutos koskettavat kaikkia ammattialoja. Teknologian ja työn kehittyessä voi joutua oppimaan uusia taitoja, jotka auttavat pysymään työelämän tahdissa. Sillä varmistaa myös sen, että säilyttää työpaikkansa ja löytää töitä tulevaisuudessa, koska pysyy kehityksessä mukana. Tätä kutsutaan elinikäiseksi oppimiseksi. Oman ammattialan kehittymistä kannattaa seurata, jotta pysyy sen muutoksissa mukana.

Fill out my online form.

Lähde:
Asennetta työhön – valmennusmenetelmä, Työterveyslaitos

Muistilista

Kiirettä on kaikilla joskus. Pitäisi tehdä sitä ja tuota ja ehtiä sinne ja tonne. Mutta onneksi sitä kaaosta voi myös hallita. Kiireestä voi myös olla hyötyä. Joskus on hyvä, että on kiirettä ja aikatauluja ja joku hoputtamassa, että asiat tulevat tehdyksi.

Joskus kiire taas tuntuu siltä, ettei mitään saa aikaiseksi. Asioita on tehtävänä niin paljon, ettei oikein tiedä, mistä aloittaisi. Silloin on paras, jos vain istuu alas ja kirjoittelee asiat tärkeysjärjestykseen. Kun saa tulipalot sammutettua, pystyy sen jälkeen sitten keskittymään huolella vähemmän kiireisiin tehtäviin.

Tee muistilista viikon ajalle. Kirjaa aluksi ylös, mitkä kaikki asiat sinulla on tällä viikolla tehtävänä tai kesken ja mitä asioita sinulla on muistettavana. Tämän jälkeen järjestä tehtävät seuraavien prioriteettien mukaan:

 1. NYT: teen heti
 2. KOHTA: teen heti, kun kerkeän
 3. MYÖHEMMIN: teen sitten, kun on aikaa

Viivaa yli listasta tehtäviä sitä mukaa, kun saat niitä tehtyä. Tehtävien järjestäminen auttaa sinua hahmottamaan omaa ajankäyttöäsi. Sinusta myös tuntuu, että voit paremmin hallita omaa aikaasi, kun näet konkreettisesti paperilla, mitä tehtäviä sinulla on tekemättä ja ehkä myös mitä olet jo saanut tehtyä.

Fill out my online form.

Tulostettavat PDF-tehtäväkortit

Osa tehtävistä on saatavilla myös PDF-muodossa. Voit ladata tehtäväkortit koneellesi, tulostaa ja täyttä käsin, jonka jälkeen ne palautetaan opettajalle.

Tehtäväkortti – Muuttuva työelämä

Tehtäväkortti – Muistilista

Voi hyvin

Mielen hyvinvoinnin treenipäiväkirja

Mielen hyvinvoinnistaan huolehtiminen on olennainen osa oman työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämistä. Mielen hyvinvointia ylläpitävät niinkin yksinkertaiset asiat kuin ystävät ja perhe, kivat harrastukset sekä terveellinen syöminen, nukkuminen ja liikkuminen.

Mielen hyvinvoinnin voimavaroja kertyy, kun pitää huolta jaksamisestaan ja tekee niitä asioita, joista tulee itselle hyvä mieli ja olo. Lue lisää hyvinvoivan mielen voimavaroista.

Fill out my online form.

Lähde:
Erkko & Hannukkala 2013, Mielenterveys voimaksi, Suomen Mielenterveysseura

Viikkoaikataulu 1: Suunnittelu

Hyvään päivään kuuluu riittävä lepo ja nukkuminen, terveellinen ruokailu ja sopiva määrä liikkumista. Huolehtimalla näistä kerrot itsellesi olevasi tärkeä – itsestään kannattaa pitää huolta. Hyvää oloa tukee säännöllinen päivärytmi. Päivääsi voit rytmittää esimerkiksi säännöllisillä nukkumis- ja heräämisajoilla. Myös ateriat, opiskelu, liikunta ja rentoutuminen rytmittävät päivää. (NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI®)

Suunnittele itsellesi viikkoaikataulu. Kopioi oheinen taulukko word- tai excel-tiedostoon ja täytä tiedot sinne tai piirrä mallina oleva kalenteri paperille ja seuraa viikkoasi sen avulla. Yritä suunnitellessasi löytää päiviin säännöllistä rytmiä. Tällöin esimerkiksi ruokaileminen tapahtuisi joka päivä samoihin aikoihin. Huolehdithan, että aikatauluusi jää myös aikaa lepäämiselle ja kivalle tekemiselle!

Merkitse viikkoaikatauluun esimerkiksi seuraavia asioita.  Käytä kirjainkoodeja merkatessasi asioita oheiseen taulukkoon.

Nukkuminen ja ruokailu

 • A= aamupala
 • LO=lounas
 • V=välipala
 • P=päivällinen
 • IP= iltapala
 • YU= yöunet
 • PU= päiväunet

Opiskelu ja mahdollinen työ

 • O= opiskelu
 • T= työ

Liikunta

 • KeL= Kestävyysliikunta (käveleminen, juokseminen, tanssi)
 • KL= Kuntoliikunta (lihaskunto)
 • AL= Arkiliikunta

Harrastukset ja vapaa-aika (eli oleminen ja nauttiminen)

 • H= harrastukset
 • L= luova toiminta
 • O= oleskelu ja rentoutuminen
 • R= ruutuaika (tietokoneet, televisio, mobiililaitteet)

Sosiaaliset suhteet (eli kaverit, aika perheen kanssa jne.)

 • P= Perhe
 • Y= ystävät
 • K= Kaverit
 • M= Muut ihmissuhteet

Lataa taulukko

Fill out my online form.

Viikkoaikataulu 2: Seuranta

Hyvään päivään kuuluu riittävä lepo ja nukkuminen, terveellinen ruokailu ja sopiva määrä liikkumista. Huolehtimalla näistä kerrot itsellesi olevasi tärkeä – itsestään kannattaa pitää huolta. Elämässä pitää olla rytmi, arkea voi rytmittää esimerkiksi säännöllisillä nukkumis- ja heräämisajoilla. Myös ateriat, välipalat, hyötyliikunta, harrastukset ja rentoutuminen rytmittävät päivää. (NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI®)

Seuraa päivittäistä ajankäyttöäsi viikon ajan. Kopioi oheinen taulukko word- tai excel-tiedostoon ja täytä tiedot sinne tai piirrä mallina oleva kalenteri paperille ja seuraa viikkoasi sen avulla. Kun olet seurannut viikon ajan ajankäyttöäsi, palaa tehtävään, jossa suunnittelit itsellesi viikkoaikataulun. Vertaa toteutunutta aikatauluasi aikaisemmin tekemään suunnitelmaasi.

Merkitse viikkoaikatauluun esimerkiksi seuraavia asioita. Käytä kirjainkoodeja merkatessasi asioita kalenteriin.

Nukkuminen ja ruokailu

 • A= aamupala
 • LO=lounas
 • V=välipala
 • P=päivällinen
 • IP= iltapala
 • YU= yöunet
 • PU= päiväunet

Opiskelu ja mahdollinen työ

 • O= opiskelu
 • T= työ

Liikunta

 • KeL= Kestävyysliikunta (käveleminen, juokseminen, tanssi)
 • KL= Kuntoliikunta (lihaskunto)
 • AL= Arkiliikunta

Harrastukset ja vapaa-aika (eli oleminen ja nauttiminen)

 • H= harrastukset
 • L= luova toiminta
 • O= oleskelu ja rentoutuminen
 • R= ruutuaika (tietokoneet, televisio, mobiililaitteet)

Sosiaaliset suhteet (eli kaverit, aika perheen kanssa jne.)

 • P= Perhe
 • Y= ystävät
 • K= Kaverit
 • M= Muut ihmissuhteet

Lataa taulukko

Fill out my online form.

Tulostettavat PDF-tehtäväkortit

Osa tehtävistä on saatavilla myös PDF-muodossa. Voit ladata tehtäväkortit koneellesi, tulostaa ja täyttä käsin, jonka jälkeen ne palautetaan opettajalle.

Tehtäväkortti – Viikkoaikataulu 1- Suunnittelu

Tehtäväkortti – Viikkoaikataulu 2- Seuranta

Työyhteisö ja sosiaaliset suhteet

Yhteistyöstä voimaa

Työpaikalla pienillä asioilla on iso merkitys. Pieniä asioita, joilla on suuri merkitys:

 • Suhtaudutaan myönteisesti yhteistyöhön
 • Jaetaan muille tietoa työpaikan yhteisistä asioista
 • Autetaan toisia tarvittaessa

Työelämässä voi myös syntyä ystävyyssuhteita, mutta niitä ei tarvitse syntyä – tärkeintä on, että kaikki työyhteisön jäsenet hyväksytään ja työpaikalla tullaan toimeen. Jokaisen työntekijä eli myös sinun toiminnallasi on vaikutusta työpaikan yhteishenkeen ja työssä viihtymiseen.

Suurella osalla työpaikoista järjestetään työyhteisön tai työtiimin yhteisiä ”virkistyspäiviä” ja ”työhyvinvointipäiviä”. Näiden tarkoituksena on tehdä yhteishenkeä ja työssä viihtymistä lisääviä asioita. Virkistyspäivät tuovat vaihtelua työvuoteen ja saavat työntekijät viettämään aikaa keskenään muutenkin kuin pelkissä työasioissa.

Fill out my online form.


Turvallinen netti

Netti mahdollistaa sen, että tieto ja toiset ihmiset ovat meitä lähempänä kuin aikaisemmin. Netistä löytää paljon asioita, jotka sen lisäksi, että lisäävät tietoa, voivat vaikuttaa meidän asenteisiin ja ymmärrykseemme toisia ihmisiä kohtaan. Sosiaalinen media tuo ihmiset lähemmäksi toisiaan ja tekee esimerkiksi ihmissuhteiden luomisesta helpompaa.

Internetin tarjoamaa tietoa on hyvä oppia ymmärtämään ja kritisoimaan. Kaikkia asioita ei kannata viedä nettiin tai sosiaaliseen mediaan. Esimerkiksi kuvia on jälkeenpäin vaikea saada pois, varsinkin, jos niitä on jakanut julkisesti. On myös järkevää ajatella ihan työelämän kannalta, että millaisia asioita haluat itsestäsi netistä löytyvän, jos työnantaja hakee sinusta tietoa Googlesta. Lisäksi verkkoa ja sosiaalista mediaa käytetään monella tapaa hyödyksi myös rikollisessa toiminnassa.

Fill out my online form.

Netiketti

Netillä on paljon hyviä ominaisuuksia ja siellä voi oppia valtavasti uusia asioita, tavata uusia ihmisiä ja muodostaa sosiaalisia verkostoja. Mutta sillä on myös haittapuolensa: siellä voi esiintyä nimettömänä ja kaikki tieto, mitä sieltä löytyy, ei ole aina luotettavaa. Netissä on myös helppo heitellä ikäviä kommentteja ja siellä kiusaaminen ja syrjiminen ovat helppoa piilossa nimimerkkien takana.

Netiketin pohtiminen ja noudattaminen auttavat ymmärtämään omaa ja muiden käyttäytymistä netissä. Sillä voi myös pohtia omien tekojensa ja sanojensa seurauksia toisiin, kaikilla esimerkiksi ei ole samanlainen huumorintaju kuin sinulla ja kaikkea nettiin lataamaansa ja kirjoittamaansa kannattaa pohtia kaksi kertaa. Tutustu netikettiin Väestöliiton sivuilla.

Fill out my online form.

Työkykyä ylläpitävä toiminta

Työpaikoilla työntekijöiden työhyvinvoinnista pidetään huolta muun muassa niin sanotulla työkykyä ylläpitävällä toiminnalla eli tykytoiminnalla (jossain paikoissa puhutaan tyhytoiminnasta). Se on työpaikan tarjoamaa toimintaa, jolla työantaja edistää ja tukee yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijä toiminta- ja työkykyä. Se voi tarkoittaa työntekijöiden työnkuormituksen säätelyn lisäksi virkistyspäiviä, tykypäiviä, erilaisia liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tarjoamista tai muuta työhyvinvointia ja työkykyä tukevaa toimintaa. Tykytoiminta kehittää henkilöstön työkykyä ja terveyttä sekä työpaikan toimivuutta, työilmapiiriä ja työmotivaatiota.

Tykytoiminnalla on myös se merkitys, että se tukee parhaimmillaan työntekijän työssä jaksamista ja työkyvyn säilymistä. Työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Fill out my online form.

Mun mielestä…

Töissä saattaa tulla vastaan hankalia vuorovaikutustilanteita, joissa omat tunteet tulee pintaan tai joissa on hankala tietää, miten asiaan reagoisi tai kommentoisi. On myös hyvä oppia ilmaisemaan itseään sillä tavalla, että väärinymmärtämisen mahdollisuus on mahdollisimman pieni.

Minäviestin opetteleminen auttaa ilmaisemaan omia ajatuksiaan niin, etteivät ne aiheuta vastapuolessa puolustautumista, loukkaantumista tai väärinymmärtämistä. Minäviesti tarkoittaa sitä, että kuulijalle puhutaan minä-muodossa. Tällaisella lauseelle ei tyrmätä heti toisen ehdotusta, mutta samalla kuitenkin tuodaan esille oma mielipide. Lue lisää kuuntele mua -vihkosesta.

Esimerkkejä minäviestistä:

 • ”Ilahduin tosi paljon, kun…”
 • ”Oli tosi mukavaa…”
 • ”Joudun valitettavasti perumaan, koska olen menossa…”
 • ”Mielelläni lähtisin, mutta…”
 • ”Hyvä idea, mutta minun mielestäni…”

Fill out my online form.

Tulostettavat PDF-tehtäväkortit

Osa tehtävistä on saatavilla myös PDF-muodossa. Voit ladata tehtäväkortit koneellesi, tulostaa ja täyttä käsin, jonka jälkeen ne palautetaan opettajalle.

Tehtäväkortti – Yhteistyöstä voimaa

Tehtäväkortti – Netiketti

Tehtäväkortti – Työkykyä ylläpitävä toiminta

Tehtäväkortti – Mun mielestä