• Koistinen
 • Minttu
 • Anonyymi123

Valikko

Suunnittele työuraasi

Suomalaisten työura on keskimäärin 36 vuoden pituinen. Työuralle mahtuu monia muutoksia. Muutokset voivat liittyä ammattien ja työn muuttumiseen tai omassa elämässä tapahtuviin muutoksiin.

Esimerkiksi

 • Siirtyminen koulutuksesta työelämään
 • Työpaikan tai työtehtävien vaihtuminen
 • Perhevapaalta paluu työelämään
 • Uuden ammatin hankkiminen

Kaikissa työuran muutoksissa tarvitaan ns. työuran hallintaa.  Työuran hallinta tarkoittaa, että ihminen

 • tunnistaa vahvuutensa ja uratavoitteensa
 • tunnistaa ammatillisen osaamisensa
 • tiedostaa työelämän mahdollisuudet ja rajoitukset
 • tiedostaa omat kehittymistarpeensa
 • osaa hyödyntää tiedon- ja tuenlähteitä esimerkiksi urasuunnittelussa, koulutuspaikan hakemisessa tai työpaikan etsimisessä
 • osaa asettaa itselleen sopivia päämääriä ja tavoittelee niitä sinnikkäästi

Työuran hallinta on jokaisen ammattilaisen perustaito. Työuran hallintaa tukevia taitoja voi harjoitella ammatillisen koulutuksen aikana ja esimerkiksi osallistumalla urasuunnittelua tukeville kursseille.

Myös internetistä löytyy paljon tietoa ammateista, koulutuksista ja työelämän tulevista osaamistarpeista. Näistä asioista voi jutella myös opinto-ohjaajan, opettajan tai työ- ja elinkeinotoimistojen henkilökunnan kanssa. Työuran hallinnassa on tärkeää oma aktiivisuus ja tavoitteiden asettaminen sekä muiden tarjoaman tuen hyödyntäminen.

Voit hyödyntää omien vahvuuksien ja taitojen tunnistamisessa Työterveyslaitoksen vahvuus- ja taitoluetteloa. Lataa se tästä.