• Koistinen
 • Minttu
 • Anonyymi123

Valikko

Sujuva työskentely

Hyvässä työpäivässä on seisomista, liikkumista, istumista ja taukoja. Pyri vaihtamaan työasentoja työpäivän aikana. Jo vähäisillä muutoksilla voi välttää turhaa nivelten ja lihasten rasitusta.

Fyysisesti raskasta työtä tekevän kannattaa kiinnittää huomiota kunnon ylläpitoon ja vahvistamiseen. Erityisesti suurten taakkojen siirtely, työskentely kuumuudessa ja vaikeat työasennot laittavat kehon koville.

Työn fyysiseen kuormittavuuteen vaikuttavat työntekijän oma fyysinen toimintakyky ja työn kuormitustekijät. Hyvä fyysinen kunto auttaa jaksamaan työssä ja ennaltaehkäisee terveyteen liittyviä ongelmia.

Raskas työ itsessään ei riitä ylläpitämään tai parantamaan kuntoa tai suositeltavaa terveysliikunnan tasoa. Varmin keino parantaa edellytyksiä selviytyä työn fyysisistä vaatimuksista on säännöllinen kuntoliikunta. Raskaassa työssä tulee kiinnittää huomiota palautumiseen myös tauoilla. Venyttely auttaa lihaksia elpymään ja virkistää.

Monipuolinen ravinto ja nestetasapainon säilyttäminen työpäivän aikana antaa polttoainetta lihaksille.

Hyvä työasento ja nostot

Käytä tavaroiden nostamiseen ja siirtämiseen apuvälineitä jos mahdollista. Vältä turhaa polvillaan oloa.

Kun lähdet nostamaan raskaita taakkoja ota huomioon mm. seuraavat asiat

 • Suunnittele nosto ja tavaransiirto etukäteen.
 • Tarkista, että alusta on tukeva ja tasainen.
 • Poista nostamista hankaloittavat esteet.
 • Poista kompastumisvaaraa aiheuttavat asiat.
 • Tarkista, että taakka on tasapainossa.
 • Nostaessa ja kantaessa pidä taakka mahdollisimman lähellä itseäsi.
 • Pidä kyynärpäät lähellä kylkiä.
 • Mitä korkeammalle kyynärpäät nousee ja mitä kauemmin työskentely tässä asennossa kestää – sitä huonompi on työasento.
 • Nosta hallitusti jalkoja apuna käyttäen. Vältä riuhtaisua noston aikana.
 • Vältä selän kumartelua ja kiertoja ja etenkin näiden kahden yhdistelmää.
 • Raskaimmissa siirroissa ja nostoissa käytä apuvälineitä. Pyydä tarvittaessa apua muilta työntekijöiltä.

Jos teet vuorotyötä, muista ottaa huomioon siihen liittyvät asiat. Jokainen työntekijä voi itse helpottaa sopeutumistaan vuorotyöhön. Vuorotyötä tekevän on erityisen tärkeää syödä säännöllisesti ja terveellisesti sekä liikkua riittävästi. Liikunta parantaa unen laatua ja toimii myös erinomaisena stressin hoitokeinona. Raskasta liikuntaa kannattaa kuitenkin välttää 2–3 tuntia ennen nukkumaanmenoa.

Lähde

Työturva