• Koistinen
 • Minttu
 • Anonyymi123

Valikko

Pysähdy! Suunnittele! Ennakoi!

Hallitse yksityiskohdat

Työkykyyn ratkaisevasti vaikuttavat yksityiskohdat ovat usein arkisia ja mitättömiltä tuntuvia asioita, joita pystyy havainnoimaan paljaalla silmällä. Ammattitaitoa on pienistäkin yksityiskohdista huolehtiminen.

Tutustu keskeisiin periaatteisiin, joilla vähennät työsi kuormittavuutta ja riskejäEtukäteen suunnittelemalla ja oikeilla apuvälineillä voidaan välttää esim. turhaa kurottelua.Pyri tekemään kuormittava työ kehon vahvoilla lihaksilla. Tässä kuvassa moppaus tehdään käsien sijaan jalkojen lihaksilla kävelemällä eteenpäin.Lyhyillä tauoilla voidaan työn kuormitusta pienentää merkittävästi. Selän suoristaminen ja hartioiden rentouttaminen muutamaksi sekunniksi ei laske työtehoa.


Opiskelun tavoitteena on hankkia hyvä ammattitaito ja työllistyä. Hiljattain koulutuksesta valmistuneilla työntekijöillä on usein ajantasaista ja uutta tietoa ammattialan työmenetelmistä.

Uudessa työssä aloittaessa tulee vastaan myös asioita, joiden haltuunotto vie oman aikansa. Uuden työntekijän kannattaa alussa edetä rauhallisesti ja opetella huolellisesti työpaikan toimintatavat.

Muista seuraavat asiat

 • Hanki tietoa ja tukea, jotka kehittävät ammattitaitoasi.
 • Kiinnitä huomiota työturvallisuuteen.
 • Muista työstä palautuminen sopivan ravinnon, riittävän levon ja harrastusten avulla. Lue lisää Voi hyvin -osiosta.

Parhaimmillaan työ antaa mahdollisuuksia kehittää itseään, oppia uutta ja luo mahdollisuuksia kuulua työporukkaan.

Pitää tietää, millaisia riskejä ottaa

Työhön voi liittyä myös vaaroja, joita voi kuitenkin torjua. Työturvallisuudesta ja työntekijöiden perehdyttämisestä vastaa työnantaja. Työntekijän on puolestaan noudatettava työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita. Onnistuneen työhön perehdytyksen edellytyksenä on se, että kuuntelet ja keskityt, kun sinua perehdytetään.

Muista kysyä neuvoa ja hankkia työtä koskevaa tietoa työpaikalla!

Esimerkkejä työhön ja työympäristön mahdollisista vaaroista:

 • Tapaturmavaarat
  • liukastuminen, kompastuminen, terävät esineet ym.
 • Fysikaaliset vaaratekijät
  • melu, säteily, lämpöolosuhteet ym.
 • Kemialliset vaaratekijät
  • kemikaalit, höyryt ym.
 • Biologiset vaaratekijät
  • hygienia, bakteerit ym.
 • Fyysiset kuormitustekijät
  • huonot työasennot, käsin tehtävät nostot ym.
 • Psykososiaaliset kuormitustekijät
  • väkivallan uhka, vaikeat sosiaaliset tilanteet  ym.

Tilastojen mukaan nuoremmilla työntekijöillä on suurempi todennäköisyys joutua työtapaturmaan kuin vanhemmilla työntekijöillä. Oli työ mitä tahansa, viisautta on välillä pysähtyä, suunnitella ja ennakoida tilanteita.

Miten välttää vaarat?

alpo_duunarijumissa

Tapaturmien ehkäisyn lähtökohtana on vaaraa aiheuttavien asioiden tunnistaminen. Lisäksi kannattaa selvittää jo etukäteen, kuinka kannattaa toimia mahdollisissa poikkeus- ja häiriötilanteissa. Voit kysyä ohjeita etukäteen esimerkiksi työkavereilta, perehdyttäjältäsi tai esimieheltä. Usein ohjeita poikkeus- ja häiriötilanteissa toimimiseen löytyy myös työpaikan kirjallisista ohjeista tai työvälineiden käyttöoppaista.

Työntekijän on huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Työturvallisuutta tukevat toimintatavat voivat olla erilaisia ammattialoittain ja työpaikkakohtaisesti.

Osa työhön liittyvistä vaaroista vaikuttaa äkillisesti ja osa hitaammin. Jatkuva fyysinen tai psyykkinen liikakuormitus (stressi) voivat myös aiheuttaa haittaa ja vaaraa työssä.

Paras turva työtapaturmia vastaan on, että

 • käytät työvälineitä, laitteita ja suojavälineitä ohjeiden mukaisesti
 • pidät työympäristön siistinä
 • kysyt neuvoa epäselvissä tilanteissa
 • huomioit työkaverit ja sen, mitä ympärillä tapahtuu
 • ilmoitat mahdollisista vaaratilanteista ja epäkohdista
 • noudatat yhdessä sovittuja toimintatapoja
 • keskityt työn tekemiseen
 • muistat myös työstä palautuminen

Lähteet

Turvallisesti töihin, työkykyä tukien – opas, Työterveyslaitos
Asennetta työhön – valmennusmenetelmä, Työterveyslaitos