• Koistinen
 • Minttu
 • Anonyymi123

Valikko

Työkykypassin esittely

Ammattiosaajan työkykypassi on osoitus siitä, että hallitset työkykyysi ja työhyvinvointiisi liittyviä asioita. Työkykypassiopinnot näyttävät työnantajalle, että olet kiinnostunut huolehtimaan itsestäsi. Sillä vahvistat omaa asemaasi työmarkkinoilla.

Työkykypassin tavoitteena on lisätä sinun tietojasi, taitojasi ja motivaatiotasi huolehtia omasta terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi opiskelun aikana ja sen jälkeen. Tavoitteena on, että ymmärrät työkyvystäsi huolehtimisen olevan osa ammattitaitoasi.

Työkykypassia varten kartutat osaamista viidestä työkyvyn ja -hyvinvoinnin osa-alueesta

 1. ammatin työkykyvalmiudet
 2. työkykyä edistävä liikunta
 3. terveysosaaminen
 4. harrastuneisuus ja yhteistyötaidot
 5. työkykyvalmiuksien vahvistaminen

Työkykypassi suoritetaan ammatillisen peruskoulutuksen aikana. Passin suorittaminen perustuu osaamiseesi ja omiin valintoihisi. Tiedustele työkykypassin suorittamisen mahdollisuuksista omassa oppilaitoksessasi ryhmänohjaajalta tai opinto-ohjaajalta.

1. Ammatin työkykyvalmiudet

 • tiedostat tulevan ammattisi työkykyhaasteet ja oman toimintasi vaikutuksen työkykyysi
 • osaat toimia omaa ja yhteisön työkykyä edistävästi
 • osaat kehittää ryhmän työturvallisuutta ja työkykyä työympäristössä omien työkäytäntöjesi kautta

2. Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta

 • ymmärrät liikunnan merkityksen toiminta- ja työkyvyllesi
 • osaat tunnistaa oman alasi fyysiset kuormitustekijät
 • osaat liikkua toiminta- ja työkykyäsi ylläpitäen tai edistäen
 • osaat hakea tietoa ja tutustua terveyttäsi, psyykkistä vireystilaasi ja jaksamistasi edistäviin liikuntamuotoihin

3. Terveysosaaminen

 • ymmärrät liikunnan, ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden, elämäntapojen ja terveyden väliset yhteydet ja
  osaat ottaa ne huomioon toiminnassasi
 • tunnet oman alasi keskeiset terveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät ja osaat ottaa ne työssä huomioon
 • tiedostat omien valintojesi vaikutukset toiminta- ja työkykyysi
 • osaat hakea tarvittaessa opiskeluhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja

4. Harrastuneisuus ja yhteistyövalmiudet

 • ymmärrät harrastusten merkityksen työkyvyn edistämisessä
 • osaat hyödyntää harrastuksia työssä jaksamisessa ja ammattiosaamisesi kehittämisessä
 • osaat aloittaa tai jatkaa itsellesi sopivaa harrastusta

5. Työkykyvalmiuksien vahvistaminen

 • osaat vahvistaa ja syventää työkykyäsi tukevaa osaamista
 • osaat hankkia lisää tietoa ja taitoa työkyvystä, osallistua työkykyä konkreettisesti parantavaan toimintaan ja siirtää oppimaasi käytäntöön

Suoritusten arviointi

Työkykypassisuoritukset arvioidaan kunkin osa-alueen osaamistavoitteiden mukaisesti. Ammattiosaajan työkykypassin osa-alueiden osaamisen arvioi kunkin osa-alueen opetuksesta vastaava henkilö. Mikäli osa-alue suoritetaan oppilaitoksen ulkopuolella, osaamisen arvioi ryhmänohjaaja tai erikseen nimetty opettaja tai ohjaaja, jonka tehtäviin opetus ja ohjaus luontevasti kuuluvat.

Todistus

Ammattiosaajan työkypassista tulee merkintä tutkintotodistukseen. Saat lisäksi erillisen todistuksen työkykypassin suorittamisesta. Todistus osoittaa työnhakutilanteessa, miten olet huolehtinut toiminta- ja työkyvystäsi opintojen aikana.