• Koistinen
 • Minttu
 • Anonyymi123

Valikko

1. Ammatin työkykyvalmiudet

Täältä löydät tehtäviä, joissa pohdit ja arvioit omaan alaasi ja toimintaasi liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyysi. Pääset pohtimaan oman tutkintoalasi työturvallisuutta, työergonomiaa, työn suunnittelua, työympäristöä ja esimerkiksi työelämän sääntöjä.

Tavoitteena on oppia, millaisia ovat oman ammattisi työkyvyn haasteet, mitkä asiat vaikuttavat työkykyysi, miten voit itse vaikuttaa siihen ja millä asioilla pidät yllä omaa sekä koko työyhteisösi työkykyä.

Omalla toiminnalla, hyvällä työn suunnittelulla ja arvioinnilla voit vaikuttaa omaan työkykyysi.

Ergonomia

Nostaminen

Minkä neuvon antaisit tälle kaverille?

Nivelet paukkuu ääriasennoissa, miksi?

 • JOS EI VOIMAT RIITÄ, NOSTA KAKSIN KÄSIN
 • NOSTA JALOILLA

Tehtävä

Voit suorittaa tämän tehtävän kahdella eri tavalla.

A) Katso mallisuoritus oheisesta videosta ja kuittaa tämä tehtävä tehdyksi näyttämällä itse vastaava suoritus liikunnanopettajallesi.

Fill out my online form.

Työasennon parantaminen

asento

Jotkut ovat epäergonomisten työasentojen ammattilaisia. Heidän palkkansa maksetaan nimenomaan epämiellyttävien työasentojen perusteella.

Me haluamme tuoda esille niitä suomalaisen työelämän sankareita, jotka tinkimättä valitsevat epäergonomisen työasennon omasta vapaasta tahdostaan ja ilman erillistä korvausta.

Voiko olla mitään yhtä epäitsekästä kuin oman hyvinvoinnin kustannuksella urakoida täysin vapaaehtoisesti umpisurkeassa työasennossa.

Nyt seuraa helppo tehtävä? Etsi ja kuvaa surkea työasento! Jos haluat koventaa panoksia, niin etsi ja kuvaa vastapainoksi myös hyvä työasento.

Tehtävä

Fill out my online form.

Ergonomia

Ergonomian avulla työ, työvälineet, työympäristö ja muu toimintajärjestelmä sopeutetaan vastaamaan ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita. Ergonomian avulla parannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja tehokasta toimintaa.

Kiinnittämällä huomiota ergonomiaan ennaltaehkäiset työtapaturmia ja haitallista kuormitusta työssä. Ergonomiaa hyödynnetään kaikilla ammattialoilla, soveltamistavat ja tarpeet kuitenkin vaihtelevat. Jokaisessa työssä ja työympäristössä on omat ratkaisut liikakuormituksen torjumiseen ja sopivien työtapojen valintaan.

Työtä tehdessä tulee välttää nivelten ääriasentoja, toispuolista sekä yksipuolista kuormitusta. Käsin tehtävässä työssä kuormittuvat käsien ja olkavarren nivelet. Istumatyössä kuormittuvat puolestaan selkä, niska ja kaularanka ja seisomatyössä alaraajat sekä selkä. Pitkään samanlaisena jatkuva – seisova tai istuva – työasento voi aiheuttaa staattista, pysyvää lihasjännitystä. Lisäksi nivelet ja selän välilevyt voivat kuormittua epäedullisesti. Työtä on hyvä tauottaa määräajoin muutaman minuutin ajaksi esimerkiksi kevyellä liikunnalla.

Työn fyysinen kuormittavuus, eli se kuinka raskas työ kullekin henkilölle on, määräytyy työn vaatimusten ja henkilön fyysisen kunnon suhteesta. Hyväkuntoinen rasittuu samassa työssä huonokuntoista vähemmän. Fyysistä kuormitusta voidaan vähentää kehittämällä raskasta työtä keventäviä työtapoja ja -menetelmiä sekä huolehtimalla työpisteiden ja työkalujen ergonomiasta sekä riittävästä työn tauottamisesta.

Fill out my online form.

Tulostettavat PDF-tehtäväkortit

Osa tehtävistä on saatavilla myös PDF-muodossa. Voit ladata tehtäväkortit koneellesi, tulostaa ja täyttä käsin, jonka jälkeen ne palautetaan opettajalle.

Tehtäväkortti – Ergonomia

Työturvallisuus


Työturvallisuus

Venäläisessä ruletissa osallistujat tiedostavat, mikä on pelin henki. Jos pelataan useammalla patruunalla, niin kasvanut riski hävitä peli myös ymmärretään. Ja kuudella patruunalla pelanneiden älykkyys on ollut ennen ja myös pelin jälkeen sama.

Samalla lailla työtapaturma saattaa olla joko seurausta turhasta riskinotosta tai sitten useamman pieleen menneen asian seuraus.

Millainen huolimattomuusvirhe olisi sinun mieleen?

 • Hidas
 • Nopea
 Voit myös kartoittaa itsellesi sopivaa vaihtoehtoa työelämän tositapahtumista.

Työtapaturmat estetään poistamalla vaaratekijät ennen kuin asiat menee pieleen.

Fill out my online form.

Työturvallisuus: haitta- ja vaaratekijät

Ammattiin valmistuvan osaamiseen kuuluu perustiedot turvallisista työtavoista ja työturvallisuudesta. Uudessa työssä aloittaessasi tarvitset kuitenkin perehdytyksen työhön ja työpaikan työturvallisuusohjeisiin.

Työpaikan ja työympäristön työturvallisuudesta vastaa työnantaja. Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa. Työntekijä tulee perehdyttää työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työmenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja sekä turvallisiin työtapoihin. Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijöiden käyttöön tarvittavat henkilönsuojaimet (esim. kypärät, kuulosuojaimet ja suojalasit) ja apuvälineet, mikäli sellaisia tarvitaan työn suorittamisessa.

Jokaisessa työssä ja työympäristössä on omat haitta- ja vaaratekijänsä. Alapuolella on esimerkkejä siitä, miten haitta- ja vaaratekijöitä voi ryhmitellä. Kun tunnistat eri tyyppiset haitta- ja vaaratekijät pystyt miettimään keinoja niiden torjuntaan.

Esimerkkejä työympäristön mahdollisista vaaroista:

 • Tapaturmavaarat (liukastuminen, kompastuminen, terävät esineet ym.)
 • Fysikaaliset vaaratekijät (melu, säteily, lämpöolosuhteet ym.)
 • Kemialliset vaaratekijät (kemikaalit, höyryt ym.)
 • Biologiset vaaratekijät (hygienia, bakteerit ym.)
 • Fyysiset kuormitustekijät (huonot työasennot, käsin tehtävät nostot ym.)
 • Psykososiaaliset kuormitustekijät (stressi, vaikeat sosiaaliset tilanteet ym.)

Fill out my online form.

Työturvallisuus: perehtyminen työhön

Ammattiin valmistuvan osaamiseen kuuluu perustiedot turvallisista työtavoista ja työturvallisuudesta. Uudessa työssä aloittaessasi tarvitset kuitenkin perehdytyksen työhön ja työpaikan työturvallisuusohjeisiin.

Työpaikan ja työympäristön työturvallisuudesta vastaa työnantaja. Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa. Työntekijä tulee perehdyttää työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työmenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja sekä turvallisiin työtapoihin. Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijöiden käyttöön tarvittavat henkilönsuojaimet (esim. kypärät, kuulosuojaimet ja suojalasit) ja apuvälineet, mikäli sellaisia tarvitaan työn suorittamisessa.

Työturvallisuus on työntekijän ja työnantajan yhteinen asia. Myös työntekijän tulee olla aktiivinen ja huolehtia työturvallisuudesta työpaikalla. Työntekijöiden on noudatettava annettuja työ- ja toimintaohjeita. Työturvallisuus ei vaadi suuria ponnisteluja vaan koko työyhteisön työturvallisuus rakentuu työntekijöiden tekemistä pienistä valinnoista.

Esimerkkejä pienistä valinnoista:

 • Noudatat annettuja ohjeita ja yhteisesti sovittuja toimintatapoja
 • Pidät työpisteesi ja työtilat siistinä
 • Käytät työssä tarvittavia suojaimia
 • Ilmoitat mahdollisista ongelmista, puutteista ja epäkohdista
 • Noudatat työn ja olosuhteiden vaatimaa huolellisuutta ja varovaisuutta.
 • Käytät työvälineitä ja laitteita asianmukaisella tavalla.
 • Huolehdit riittävästä tauotuksesta ja vireystilasi ylläpitämisestä
 • Huolehdit niin omasta kuin myös muiden työntekijöiden turvallisuudesta.

Fill out my online form.

Lähde:
Asennetta työhön – valmennusmenetelmä, Työterveyslaitos

Työturvallisuus: työsuojelulaki

Ammattiin valmistuvan osaamiseen kuuluu perustiedot turvallisista työtavoista ja työturvallisuudesta. Uudessa työssä aloittaessasi tarvitset kuitenkin perehdytyksen työhön ja työpaikan työturvallisuusohjeisiin.

Työpaikan ja työympäristön työturvallisuudesta vastaa työnantaja. Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa. Työntekijä tulee perehdyttää työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työmenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja sekä turvallisiin työtapoihin. Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijöiden käyttöön tarvittavat henkilönsuojaimet (esim. kypärät, kuulosuojaimet ja suojalasit) ja apuvälineet, mikäli sellaisia tarvitaan työn suorittamisessa.

Onnistuneen työhön perehdytyksen edellytyksenä on myös opastettavan aktiivinen osallistuminen. Hankkimalla aktiivisesti työskentelyä tukevaa tietoa ja tukea työ sujuu paremmin ja ammattitaitosi kehittyy. Työturvallisuus on työntekijän ja työnantajan yhteinen asia. Myös työntekijän tulee olla aktiivinen ja huolehtia työturvallisuudesta työpaikalla. Työntekijöiden on noudatettava annettuja työ- ja toimintaohjeita.

Fill out my online form.

Tulevaisuuden myrkyt

Oletko katsellut vanhoja elokuvia, jotka sijoittuvat tulevaisuuteen? Niissä autot lentää ja kaikki on ihmeellisempää. Ihminen on ollut aina kiinnostunut tulevaisuudesta ja syystä: on mielenkiintoista miettiä, millaisia uusia asioita tulevaisuudessa keksitäänkään.

Onneksi oppimista onkin tapahtunut. 1700-luvulla ihmiset kuolivat lyijymyrkytykseen, koska se valkoinen puuteri, jota kaikki käyttivät, sisälsivät myrkylliset määrät lyijyä. Toisaalta taas ei tarvitse kauaksi mennä, kun tehtaissa työskenneltiin ilman suojavarusteita. Jotkut talotkin on yhä eristetty myrkyllisellä asbestilla. Ehkä on siis hyvä, että asioista on opittu, kantapäänkin kautta.

Hurjaa tosin on ajatella, mitä tästä ajasta opitaan kantapään kautta. Ehkä ei ole liioiteltua yrittää suojautua myrkyiltä ja myös niiltä, joiden vaikutuksista ei olla ihan varmoja. Näissäkin asioissa kannattaa pysyä ajan tasalla, ettei ole tulevaisuudessa se, joka yskii oman aikansa asbestia pois keuhkoistaan.

Tehtävä

Fill out my online form.

Turvallisuuskävely

Jokainen työntekijä huolehtii työturvallisuudesta työpaikalla. On tärkeää tunnistaa ja torjua työhön liittyviä vaaroja. Turvallisuuskävelyssä kierretään työympäristön kannalta tärkeitä paikkoja ja arvioidaan niiden turvallisuutta.

Fill out my online form.

Tulostettavat PDF-tehtäväkortit

Osa tehtävistä on saatavilla myös PDF-muodossa. Voit ladata tehtäväkortit koneellesi, tulostaa ja täyttä käsin, jonka jälkeen ne palautetaan opettajalle.

Tehtäväkortti – Työturvallisuus- haitta- ja vaaratekijät

Tehtäväkortti – Työturvallisuus- työsuojelulaki

Tehtäväkortti – Työturvallisuus- perehtyminen työhön

Työn tauottaminen ja työssä jaksaminen

Vireystila

Työpaikalla täytyy tarkkailla ympäristöä ja havainnoida asioita, jotka liittyvät työhön, työvälineisiin, koneisiin ja mahdollisiin asiakkaisiin. Vireystila kuvaa ihmisen virkeyden astetta. Hyvä vireystila on edellytyksenä aivojen normaalille toiminnalle, hereillä pysymiselle ja työkyvylle. Vireystilan laskiessa myös tarkkaavuus heikkenee ja tapaturmariski kasvaa.

Terveellisillä elintavoilla on yhteys vireyteen, työturvallisuuteen ja työkykyyn.

Ravinto

 • Kaiken perustana on säännöllinen, omaan arkeen sopiva ateriarytmi.
 • Säännöllinen ja monipuolinen ateriointi takaa, että verensokeri pysyy tasaisena koko päivän, jolloin vireystila ja työteho säilyvät hyvänä.

Uni ja lepo

 • Riittävä ja hyvänlaatuinen uni on tärkeää terveydelle, se auttaa jaksamaan työssä ja vapaa-ajalla.
 • Unen tarve on yksilöllinen. Unta tarvitaan normaalisti keskimäärin 7 – 9 tuntia / vuorokausi.
 • Nukkuessa elimistö elpyy rasituksista ja toimintakyky palautuu, fyysinen väsymys poistuu ja erityisesti aivojen toiminta elpyy.

Liikunta ja harrastukset

 • Riittävä liikunta ja sen mukanaan tuoma fyysisen kunto näkyy vähäisempinä sairauspoissaoloina, työkyvyn paranemisena ja laadukkaampina elinvuosina.
 • Lisäksi fyysinen kunto auttaa hallitsemaan työstressiä ja rentoutumaan, vähentää unettomuutta ja antaa virkistävän unen, parantaa itsetuntoa ja elämänhallintaa sekä vaikuttaa positiivisesti työsuoritukseen.
 • Liikunnan ohella myös muut mielekkäät harrastukset kuten musiikki antavat hyvää vastapainoa työlle ja auttavat palautumaan sekä rentoutumaan.

Fill out my online form.

 

Työn tauottaminen

Työtä on järkevää tauottaa tilaisuuden salliessa. Riittävällä tauotuksella kokonaiskuormitus pysyy tasolla, joka ei ole haitallinen terveydelle. Riittävä tauotus on pitkällä aikavälillä myös työn tehokkuuden kannalta hyväksi perusteltua. Lisäksi työn riittävä tauottaminen virkistää ja auttaa välttämään vahinkoja ja tapaturmia työssä. Taukojen pitäminen työn lomassa on tärkeää myös lihas- ja nivelvaivojen ehkäisemiseksi.

Pidä taukoja jo ennen väsymysoireita. Työstä riippuu millainen palautuminen antaa sopivaa vaihtelua ja mahdollistaa elpymisen. Jos on istunut pitkään paikallaan, niin silloin on hyvä liikkua. Ja jos työ fyysisesti raskasta, niin silloin tauon aikana kannattaa tehdä jotain vähemmän ruumiillista. Venyttely huoltaa lihaksistoa. Taukojen aikana voi olla hyvä, jos saa työasiat hetkeksi pois mielestä.

Työjärjestelyt ovat kunnossa tauotuksen osalta kun:

 • työ on mahdollista keskeyttää tauon pitämiseksi
 • elpymistauoista on sovittu
 • sovitut tauot voidaan toteuttaa
 • työntekijät pitävät sovitut tauot, taukoajan keräämistä esim. työpäivän loppuun tai lounastunnin yhteyteen vältetään

Fill out my online form.

Mihin käytät aikasi?

Ajankäyttöä on hyvä suunnitella, sillä se auttaa vähentämään stressiä. Arjen sujumisella on iso merkitys hyvinvoinnillesi. Ajankäytön suunnitteleminen mahdollistaa sen, että arki sujuu ja koet hallitsevasi sitä. Kaikkea ei kannata kuitenkaan suunnitella etukäteen. On hyvä jättää tilaa myös vapaa-ajalle ja laiskottelulle.

Tasapaino opiskelun, työn ja levon välillä merkitsevät hyvinvoinnille paljon. Virkistävä uni, liikkuminen, lepo, ruokailu ja hyvä päivärytmi rakentavat sujuvaa arkea. (NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI®)

Seuraa ajankäyttöäsi yhden vuorokauden ajan. Voit piirtää kellotaulun ja seurata ajankäyttöäsi siihen. Ota kuva kellotaulusta ja liitä se tehtävän loppuun. Merkitse kellotauluun, mitä teet vuorokauden aikana. Voit erotella eri toimintoja värikynillä tai erilaisin merkein.

 • Nukkuminen: yöunet ja päivätorkut
 • Ruokailu: vuorokauden aikana syödyt ateriat ja välipalat
 • Koulutyö: koulussa vietetty aika, läksyjen teko ja koulumatkat
 • Työ
 • Vapaa-ajan liikunta
 • Muut harrastukset
 • Ruutuaika: kaikki television, tietokoneen ja vastaavien laitteiden parissa vietetty aika
 • Kotityöt: siivous, kaupassa käynti, vaatehuolto ym.

Fill out my online form.


Tulostettavat PDF-tehtäväkortit

Osa tehtävistä on saatavilla myös PDF-muodossa. Voit ladata tehtäväkortit koneellesi, tulostaa ja täyttä käsin, jonka jälkeen ne palautetaan opettajalle.

Tehtäväkortti – Vireystila

Tehtäväkortti – Työn tauottaminen

Tehtäväkortti – Mihin käytät aikasi?

Työn suunnittelu ja työympäristö

 

Työn kokonaisuus

Työn tehtäväkokonaisuus sisältää työhön liittyviä tehtäviä ja työvaiheita. Työvaiheisiin kuuluu esimerkiksi suunnittelua, työn valmistelua, tarkastusta, työn suorittamista, korjausta, mahdollisia säätö- ja huoltotoimenpiteitä.

Fill out my online form.

Työvälineet ja työtilat

Työssä käytettävien työvälineiden tulee olla työntekijälle, työhön ja työolosuhteisiin sopivia. Lähtökohtana on, että työvälineitä tulee voida käyttää turvallisesti ja sujuvasti. Työvälineitä saa käyttää vain niihin töihin ja niissä olosuhteissa, joihin se on sopiva. Työpaikalla tulee käyttää niitä työvälineitä, joihin on saanut perehdytyksen ja koulutuksen. Työvälineitä käytettäessä pitää myös ottaa huomioon niiden valmistajien antamat ohjeet.

On tärkeää, että…

 • Työvälineen käyttöön on saatu perehdytys ja koulutus.
 • Työvälineen koko, muoto, paino ja pintamateriaali ovat sellaiset että välineestä saa tukevan otteen, eikä siinä ole teräviä käsiä painavia reunoja.
 • Työvälineen käyttö on mahdollisimman vaivatonta
 • Työvälinettä voi käyttää mukavassa ja ergonomisessa asennossa.
 • Tärinän ja melun on oltava mahdollisimman vähäistä.

Pidä tehtävässä tarvittavat tavarat, tarvikkeet ja työkalut lähellä, näin työ etenee sujuvammin ja vältytään tarpeettomalta lisätyöltä.

Pidä työpiste ja työympäristö siistinä: työskentely on mukavampaa, tehokkaampaa ja työturvallisuus paranee. Näin löydät tarvitsemasi työvälineet joutumatta etsimään niitä.

Palauta työvälineet paikoilleen päivän päätteeksi. Jos työvälineet vaativat päivittäistä huoltoa, tee se päivän päätteeksi. Näin välineet ovat valmiina seuraavaa päivää varten.

Fill out my online form.

Lähde:
Asennetta työhön – valmennusmenetelmä, Työterveyslaitos

Melu

Melu on häiritsevää tai kuulolle haitallista ääntä. Kaikki ihmiset altistuvat sille jossakin määrin, ja liian voimakkaana se häiritsee työtä, keskittymistä tai lepoa. Melun vaikutus kasvaa sen mukaa, kun melussa vietetty aika pitenee. Meluntorjunta on ensisijaisesti työnjärjestyksellinen asia: melulähteen poistaminen, hiljaisemmat koneet, melulähteen eristäminen ja kaikumisen estäminen. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on tunnistettava melua aiheuttavat tekijät ja selvitettävä työntekijöiden mahdollinen altistuminen melulle. Arvioinnin perusteella työnantajan on poistettava melun vaarat ja haitat tai vähennettävä niitä niin paljon kuin mahdollista. Kaikkea melua ei kuitenkaan voi aina poistaa, joten kuulonsuojauksesta on jokaisen viime kädessä itse huolehdittava. Kuulonsuojainten tarkoitus on suojata kuuloa haitalliselta melulta ja estää kuulovaurion syntyminen.

Kuulonsuojaimia on käytettävä, kun melu ylittää 85 dB ja niitä on oltava tarjolla, kun melu ylittää 80 dB. Nyrkkisääntö: kun normaali puhe ei kuulu melun yli, on kuulo suojattava! Lue lisää.

Fill out my online form.

Työpaikan pelisäännöt

Jokaisella työpaikalla on pelisääntöjä eli toimintatapoja, jotka ohjaavat työn tekemistä ja yhteistyötä. Pelisäännöt ovat tärkeitä, jotta työ sujuu hyvin. Työpaikan pelisäännöt voivat perustua:

 • lakiin ja työehtosopimuksiin
 • työnantajan ohjeisiin tai
 • työntekijöiden ja työnantajan välisiin sopimuksiin.

Kaikilla työpaikan toimijoilla on hyvä olla yhteinen ymmärrys työpaikan pelisäännöistä.

Fill out my online form.


Tulostettavat PDF-tehtäväkortit

Osa tehtävistä on saatavilla myös PDF-muodossa. Voit ladata tehtäväkortit koneellesi, tulostaa ja täyttä käsin, jonka jälkeen ne palautetaan opettajalle.

Tehtäväkortti – Työn kokonaisuus

Tehtäväkortti – Työvälineet ja työtilat

Työyhteisö

Sosiaaliset taidot

Sosiaaliset taidot tarkoittavat taitoja toimia erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa (esim. asiakkaat, työkaverit, esimies ym). Sosiaaliset taidot ovat osa ammattitaitoa ja niitä tarvitaan, kun tehdään yhteistyötä työpaikalla

Esimerkkejä sosiaalisista taidoista työelämässä

 • Tukee toisia työssä
 • On yhteistyökykyinen
 • Osaa neuvotella
 • Osaa hankkia tietoa epäselvistä asioista
 • Osaa esittää omia mielipiteitään
 • Osaa ottaa vastaan ohjeita ja palautetta
 • Noudattaa työpaikalla yhdessä sovittuja sääntöjä
 • Osaa toimia asiakkaiden kanssa
 • Ymmärtää ihmisten erilaisuutta
 • Osoittaa ammattiylpeyttä työssään

Fill out my online form.

Hymiöllä vai ilman ☺??

Kun seurailee keskustelua missä tahansa some-viestimessä, kuten Facebookissa, twitterissä tai vaikkapa blogeissa, ei voi olla huomaamatta, miten jokaisen tekstirivin päähän on ilmestynyt hymiö. Myös tekstiviestit, pikaviestimet ja sähköpostit täytetään hymiöillä? Miksi? Onko ihmisten nykyään vaikeampi ymmärtää tunteita ja tarkoituksia rivien välistä, jos kaikessa oma mielipide ja tarkoitus pitää alleviivata erillisellä kuvalla?

Ei hymiöiden käyttämisessä sinänsä vikaa ole, mutta ajatuksiaan pitää osata välittää myös ilman niitä. Esimerkiksi työpaikoilla lähetettäviin sähköposteihin hymiöiden laittaminen saattaa olla asiatonta.

Mietitäänpä. Oletko koskaan törmännyt siihen, että joku olisi loukkaantunut, jos olet käyttänyt väärää hymiötä tai unohtanut lisätä hymiön viestisi loppuun? Onko joku väärinymmärtänyt viestisi siksi, että olet kiireessä kirjoittanut viestin, jonka perässä ei olekaan keltaisena hymyilevää naamaa?

Fill out my online form.

Yhteistyöstä voimaa

Työpaikalla pienillä asioilla on iso merkitys. Pieniä asioita, joilla on suuri merkitys:

 • Suhtaudutaan myönteisesti yhteistyöhön
 • Jaetaan muille tietoa työpaikan yhteisistä asioista
 • Autetaan toisia tarvittaessa

Työelämässä voi myös syntyä ystävyyssuhteita, mutta niitä ei tarvitse syntyä – tärkeintä on, että kaikki työyhteisön jäsenet hyväksytään ja työpaikalla tullaan toimeen. Jokaisen työntekijä eli myös sinun toiminnallasi on vaikutusta työpaikan yhteishenkeen ja työssä viihtymiseen.

Suurella osalla työpaikoista järjestetään työyhteisön tai työtiimin yhteisiä ”virkistyspäiviä” ja ”työhyvinvointipäiviä”. Näiden tarkoituksena on tehdä yhteishenkeä ja työssä viihtymistä lisääviä asioita. Virkistyspäivät tuovat vaihtelua työvuoteen ja saavat työntekijät viettämään aikaa keskenään muutenkin kuin pelkissä työasioissa.

Fill out my online form.


Turvallinen netti

Netti mahdollistaa sen, että tieto ja toiset ihmiset ovat meitä lähempänä kuin aikaisemmin. Netistä löytää paljon asioita, jotka sen lisäksi, että lisäävät tietoa, voivat vaikuttaa meidän asenteisiin ja ymmärrykseemme toisia ihmisiä kohtaan. Sosiaalinen media tuo ihmiset lähemmäksi toisiaan ja tekee esimerkiksi ihmissuhteiden luomisesta helpompaa.

Internetin tarjoamaa tietoa on hyvä oppia ymmärtämään ja kritisoimaan. Kaikkia asioita ei kannata viedä nettiin tai sosiaaliseen mediaan. Esimerkiksi kuvia on jälkeenpäin vaikea saada pois, varsinkin, jos niitä on jakanut julkisesti. On myös järkevää ajatella ihan työelämän kannalta, että millaisia asioita haluat itsestäsi netistä löytyvän, jos työnantaja hakee sinusta tietoa Googlesta. Lisäksi verkkoa ja sosiaalista mediaa käytetään monella tapaa hyödyksi myös rikollisessa toiminnassa.

Fill out my online form.

Netiketti

Netillä on paljon hyviä ominaisuuksia ja siellä voi oppia valtavasti uusia asioita, tavata uusia ihmisiä ja muodostaa sosiaalisia verkostoja. Mutta sillä on myös haittapuolensa: siellä voi esiintyä nimettömänä ja kaikki tieto, mitä sieltä löytyy, ei ole aina luotettavaa. Netissä on myös helppo heitellä ikäviä kommentteja ja siellä kiusaaminen ja syrjiminen ovat helppoa piilossa nimimerkkien takana.

Netiketin pohtiminen ja noudattaminen auttavat ymmärtämään omaa ja muiden käyttäytymistä netissä. Sillä voi myös pohtia omien tekojensa ja sanojensa seurauksia toisiin, kaikilla esimerkiksi ei ole samanlainen huumorintaju kuin sinulla ja kaikkea nettiin lataamaansa ja kirjoittamaansa kannattaa pohtia kaksi kertaa. Tutustu netikettiin Väestöliiton sivuilla.

Fill out my online form.

Työkykyä ylläpitävä toiminta

Työpaikoilla työntekijöiden työhyvinvoinnista pidetään huolta muun muassa niin sanotulla työkykyä ylläpitävällä toiminnalla eli tykytoiminnalla (jossain paikoissa puhutaan tyhytoiminnasta). Se on työpaikan tarjoamaa toimintaa, jolla työantaja edistää ja tukee yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijä toiminta- ja työkykyä. Se voi tarkoittaa työntekijöiden työnkuormituksen säätelyn lisäksi virkistyspäiviä, tykypäiviä, erilaisia liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tarjoamista tai muuta työhyvinvointia ja työkykyä tukevaa toimintaa. Tykytoiminta kehittää henkilöstön työkykyä ja terveyttä sekä työpaikan toimivuutta, työilmapiiriä ja työmotivaatiota.

Tykytoiminnalla on myös se merkitys, että se tukee parhaimmillaan työntekijän työssä jaksamista ja työkyvyn säilymistä. Työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Fill out my online form.

Mun mielestä…

Töissä saattaa tulla vastaan hankalia vuorovaikutustilanteita, joissa omat tunteet tulee pintaan tai joissa on hankala tietää, miten asiaan reagoisi tai kommentoisi. On myös hyvä oppia ilmaisemaan itseään sillä tavalla, että väärinymmärtämisen mahdollisuus on mahdollisimman pieni.

Minäviestin opetteleminen auttaa ilmaisemaan omia ajatuksiaan niin, etteivät ne aiheuta vastapuolessa puolustautumista, loukkaantumista tai väärinymmärtämistä. Minäviesti tarkoittaa sitä, että kuulijalle puhutaan minä-muodossa. Tällaisella lauseelle ei tyrmätä heti toisen ehdotusta, mutta samalla kuitenkin tuodaan esille oma mielipide. Lue lisää kuuntele mua -vihkosesta.

Esimerkkejä minäviestistä:

 • ”Ilahduin tosi paljon, kun…”
 • ”Oli tosi mukavaa…”
 • ”Joudun valitettavasti perumaan, koska olen menossa…”
 • ”Mielelläni lähtisin, mutta…”
 • ”Hyvä idea, mutta minun mielestäni…”

Fill out my online form.

Yhteistyö työpaikalla

Toimit työyhteisössä yhdessä työkavereiden, esimiehen ja asiakkaiden kanssa. Tarvitset työssäsi päivittäin yhteistyötaitoja.

Fill out my online form.


Tulostettavat PDF-tehtäväkortit

Osa tehtävistä on saatavilla myös PDF-muodossa. Voit ladata tehtäväkortit koneellesi, tulostaa ja täyttä käsin, jonka jälkeen ne palautetaan opettajalle.

Tehtäväkortti – Sosiaaliset taidot

Tehtäväakortti – Hymiöllä vai ilman

Tehtäväkortti – Yhteistyöstä voimaa

Tehtäväkortti – Netiketti

Tehtäväkortti – Työkykyä ylläpitävä toiminta

Tehtäväkortti – Mun mielestä

Työelämätaidot

Muuttuva työelämä

Ammattialat ja työtehtävät muuttuvat teknologian ja työtapojen kehittyessä. Mahdollisuudet työelämässä ovat lisääntyneet, mutta työelämän muutoksissa pysyminen vaatii omien taitojen jatkuvaa kehittämistä. Työpaikkoja häviää ja uusia tulee tilalle. Hyvä esimerkki on tietotekniikan kehitys. Vielä 1990-luvun loppupuolella kännykät olivat isoja kalikoita. Nykyisin puhelimella soittaminen ei ole enää pääasia, puhelimella hoidetaan monia työasioita, kuten luetaan sähköposteja, osallistutaan videoneuvotteluihin ja vaikutetaan sosiaalisessa mediassa. Robotit ja automaatio korvaavat myös yhä useamman työntekijän työpanoksen.

Kehitys ja muutos koskettavat kaikkia ammattialoja. Teknologian ja työn kehittyessä jatkuva uusien taitojen opettelu on välttämätöntä. Uuden oppiminen ja opiskelu antavat myös paremmat valmiudet tulevaisuuden työelämässä toimimiseen. Tätä kutsutaan elinikäiseksi oppimiseksi. Oman ammattialan kehittymistä kannattaa seurata, jotta pysyy sen muutoksissa mukana.
Miten työelämä omalla alallasi muuttuu ja mitä elinikäinen oppiminen tarkoittaa sinun kohdallasi? Vastaa alla oleviin kysymyksiin ja lähetä sen jälkeen vastauksesi opettajasi sähköpostiin.

Fill out my online form.

Lähde:
Asennetta työhön – valmennusmenetelmä, Työterveyslaitos

Muistilista

Kiirettä on kaikilla joskus. Pitäisi tehdä sitä ja tuota ja ehtiä sinne ja tonne. Mutta onneksi sitä kaaosta voi myös hallita. Kiireestä voi myös olla hyötyä. Joskus on hyvä, että on kiirettä ja aikatauluja ja joku hoputtamassa, että asiat tulevat tehdyksi.

Joskus kiire taas tuntuu siltä, ettei mitään saa aikaiseksi. Asioita on tehtävänä niin paljon, ettei oikein tiedä, mistä aloittaisi. Silloin on paras, jos vain istuu alas ja kirjoittelee asiat tärkeysjärjestykseen. Kun saa tulipalot sammutettua, pystyy sen jälkeen sitten keskittymään huolella vähemmän kiireisiin tehtäviin.

Tee muistilista viikon ajalle. Kirjaa aluksi ylös, mitkä kaikki asiat sinulla on tällä viikolla tehtävänä tai kesken ja mitä asioita sinulla on muistettavana. Tämän jälkeen järjestä tehtävät seuraavien prioriteettien mukaan:

 1. NYT: teen heti
 2. KOHTA: teen heti, kun kerkeän
 3. MYÖHEMMIN: teen sitten, kun on aikaa

Viivaa yli listasta tehtäviä sitä mukaa, kun saat niitä tehtyä. Tehtävien järjestäminen auttaa sinua hahmottamaan omaa ajankäyttöäsi. Sinusta myös tuntuu, että voit paremmin hallita omaa aikaasi, kun näet konkreettisesti paperilla, mitä tehtäviä sinulla on tekemättä ja ehkä myös mitä olet jo saanut tehtyä.

Fill out my online form.

Mitä minä arvostan?

Arvot tarkoittavat sellaisia asioita, joita pidät tärkeänä ja hyvänä elämässäsi. Ne voivat olla esimerkiksi päämääriä, joiden kautta teet elämässäsi valintoja ja joiden kautta suhtaudut tuleviin asioihin. Ne vaikuttavat valintoihisi päivittäin, joten omia arvoja on välillä hyvä pysähtyä miettimään.

Joskus on myös hyvä miettiä, tekeekö valinnat omien arvojen ja periaatteiden mukaan, vai toimiiko joskus myös omia ajatuksia vastaan. Mitä asioita sinä pidät tärkeänä ja merkityksellisenä?

Kysy itseltäsi: Miksi toimin tietyllä tavalla? Teenkö valintoja sen perusteella, mitä arvostan ja mitä pidän hyvänä vai olenko tehnyt valintoja sen perusteella, mitä muut tekevät. Tutustu arvoihin Suomen Mielenterveysseuran Arvojen avaruus -mallin avulla. Lue lisää arvoista.

Fill out my online form.

Lähde:
Erkko & Hannukkala 2013, Mielenterveys voimaksi, Suomen Mielenterveysseura
www.mielenterveysseura.fi

Kutsumuskartta

Joskus voi tuntua siltä, ettei oikein tiedä, mitä elämältään haluaa. On hyvä välillä pysähtyä pohtimaan, mistä asioista on oikeasti kiinnostunut ja mitä asioita toivoisi omalta elämältään. Kiinnostuksen löytäminen ei ole kauhean hankalaa. Tarvitsee vain päättää, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä ja pohtia, miksi tekee niitä asioita, joita tekee.

Kutsumuskartta on hyvä keino kartoittaa ja kirjata ylös niitä asioita, joista pitää. Se auttaa järjestelemään asioita arvojärjestykseen ja samalla hahmottamaan, miten voi rakentaa omaa elämäänsä sellaiseksi, johon on tyytyväinen ja josta nauttii. Kutsumuskartta voi myös kertoa sinulle, kuka sinä todella oletkaan. (EHYT julkaisu: Ammattiosaajan hyvä elämä).

Tee oma kutsumuskartta.

 1. Ota A4-kokoinen paperi. Täytä se kokonaan asioilla, joiden tekemisestä tykkäät. Kirjoita vaikkapa ”lukeminen”, ”kirjoittaminen”, ”ruuan laittaminen”, ”autolla ajaminen”, ”valokuvien ottaminen”, ”matkustelu” ja niin edelleen.
 2. Anna jokaiselle tekemiselle piste yhdestä kolmeen.
  • Parhaimmat pisteet (3) saavat ne asiat, jotka sinun on mahdollista toteuttaa vaikka heti.
  • Kaksi pistettä (2) kirjoitat sellaisen asian viereen, joiden tekeminen vaatii enemmän järjestelyjä. Pystyt kuitenkin tekemään näitä asioita, jos vain saat järjestettyä aikaa tai rahaa.
  • Yhden pisteen (1) annat asioille, joita haluaisit tehdä, mutta joiden tekeminen ei ole mahdollista.
 3. Katso nyt niitä toimia, joille annoit pelkän ykkösen ja kakkosen. Onko jotain asioita, mitä tekemällä saisit muutettua kakkosia ja ykkösiä kolmosiksi? Pelkällä koulutuksella pääsee yhteen suuntaan, mutta esimerkiksi koulutuksia ja harrastuksia yhdistelemällä voi tehdä jo enemmän asioita.
  • Esimerkiksi: Kirjoitit paperille autolla ajaminen, kirjoittaminen ja ruuan laitto. Opiskelet esimerkiksi logistiikkaa, jolloin sinusta tulee vaikkapa rekkakuski. Kirjoittamisen ja ruuanlaiton voit yhdistää harrastukseksi aloittamalla ruokablogin kirjoittamisen.

Fill out my online form.

 

Tulostettavat PDF-tehtäväkortit

Osa tehtävistä on saatavilla myös PDF-muodossa. Voit ladata tehtäväkortit koneellesi, tulostaa ja täyttä käsin, jonka jälkeen ne palautetaan opettajalle.

Tehtäväkortti – Muuttuva työelämä

Tehtäväkortti – Muistilista

Tehtäväkortti – Mitä minä arvostan?

Tehtäväkortti – Kutsumuskartta

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikalla oppimassa!

Työpaikalla tapahtuva oppiminen valmentaa sinua tulevaa työelämää varten. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana saat monipuolisen kuvan työelämästä, työssä tarvittavista taidoista ja osaamisesta. Oppimisjaksojen aikana kannattaakin pohtia omaa osaamistaan ja toimimistaan työelämässä.

 

Fill out my online form.

Työtä hakemassa

Työhakemuksen kirjoittamiseen kannattaa panostaa aikaa ja vaivaa. Sen avulla erottaudutaan muista hakijoista ja lisätään omia mahdollisuuksia saada työpaikka. Hyvä työhakemus on selkeä ja siitä tulee esille, että täytät työn vaatimat ominaisuudet (kuten työssä tarvittava koulutus, työkokemus ja muu osaaminen kuten kielitaito ja sosiaaliset taidot).

Työhakemus kannattaa aina tehdä suhteessa haettavaan työpaikkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että työhakemuksessa vastataan niihin asioihin, joita työpaikkailmoitus hakee ja asettaa hakuvaatimuksiksi.

Fill out my online form.

Työkyvyn talo

Työelämään siirtyessäsi sinun tärkein pääomasi on työkyky. Työkyky muodostuu terveydestäsi, fyysisistä ja henkisistä voimavaroista, ammattitaidosta sekä omasta motivaatiostasi ja asenteistasi.  Voit itse vaikuttaa työkykyysi omilla valinnoillasi ja toiminnallasi. Työkyky kehittyy jatkuvasti kokemusten karttuessa ja oppiessasi uusia taitoja.  Työkykyä kannattaa vahvistaa sekä työpäivän aikana että vapaa-ajalla.

tyokykytalo2

Työkyvyn talossa on neljä kerrosta, joista kolme alimmaista kuvaavat yksilön voimavaroja ja neljäs työn asettamia vaatimuksia. Työkykytalo toimii ja pysyy pystyssä, kun kaikki kerrokset tukevat toisiaan. Alimpien kerrosten pitää olla kunnossa, että voidaan rakentaa kerroksia niiden päälle.

 1. Terveys ja toimintakyky ovat talon perusta. Elintavoilla kuten sopivalla ravinnolla, riittävällä unenmäärällä ja harrastuksilla on suuri merkitys terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä.
 2. Ammatillinen osaaminen, joka kehittyy koulutuksen ja työkokemuksen kautta. Voit kehittää ammattitaitoasi ja vaikuttaa siten työkykyysi.
 3. Arvot, asenteet ja motivaatio kertovat siitä, mitä työntekijä arvostaa, miten hän suhtautuu työhönsä ja millaiset asiat innostavat häntä. Työhön sopiva asenne ja arvomaailma tukee työkykyä.
 4. Työ, työolot, työyhteisö ja johtaminen tarkoittavat työn asettamia vaatimuksia, työympäristöä, jossa työntekijä työskentelee ja työkavereita sekä asiakkaita, joiden parissa hän työskentelee.

Lähde: Tuominen E. ym. 2014. Työkykytaitoja nuorille. Monikulttuurisen nuoren työkyvyn edistäminen. Ryhmänohjaajan opas. Työterveyslaitos.

Fill out my online form.

Oppimisen ja hyvinvoinnin päiväkirja

Omien kokemusten kirjaaminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä edistää oppimistasi. Voit tehdä tämän tehtävän yhden koulutus- tai oppisopimusviikon aikana. On hyvä, jos voit jutella havainnoistasi ja kokemuksistasi työpaikkaohjaajan, esimiehen tai opettajan kanssa. Halutessasi voit tehdä saman tehtävän usean viikon aikana – näin voit itse seurata, millaiset asiat mieltäsi askarruttaa eri viikkoina, missä asioissa olet onnistunut ja mitä oppinut.

Fill out my online form.

Yhteistyö työpaikkaohjaajan kanssa

Sosiaalisilla verkostoilla on keskeinen merkitys työelämässä. Verkostoista saat työssäsi tarvitsemaa tietoa ja tukea. Verkostoissa voit jakaa myös omia ajatuksiasi ja ideoitasi. Työpaikkaohjaajasi kanssa käymäsi vuorovaikutus on sinulle tärkeä voimavara.

Fill out my online form.


Tulostettavat PDF-tehtäväkortit

Osa tehtävistä on saatavilla myös PDF-muodossa. Voit ladata tehtäväkortit koneellesi, tulostaa ja täyttä käsin, jonka jälkeen ne palautetaan opettajalle.

Tehtäväkortti – Työssäoppimassa